Cách mua thêm lưu lượng data 3G tốc độ cao của Viettel

Thuê bao đăng ký 3G Viettel và đã sử dụng hết lưu lượng data miễn phí tốc độ cao thì hoàn toàn có thể mua thêm dung lượng 3G Viettel. Có rất nhiều gói cước mua thêm lưu lượng Viettel khác nhau để cho bạn lựa chọn, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Sau đây là các gói mua thêm dung lượng data 3G của Viettel mới nhất.


Mua thêm dung lượng data 3G Viettel cho gói cước trọn gói

Nếu quý khách đang sử dụng gói cước 3G Viettel trọn gói có thể mua thêm lưu lượng của các gói cước sau để đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet tốc độ cao. 
Gói MAX10
– Phí đăng ký: 11.000đ
– Lưu lượng miễn phí: 130MB. Thời hạn sử dụng theo chu kỳ của gói Data chính
– Cú pháp đăng ký: MAX10 gửi 191
Gói MAX15
– Phí đăng ký: 15.000đ
– Lưu lượng miễn phí: 300MB. Thời hạn sử dụng theo chu kỳ của gói Data chính
– Cú pháp đăng ký: MAX10 gửi 191
Gói MAX20
– Phí đăng ký: 22.000đ
– Lưu lượng miễn phí: 390MB. Thời hạn sử dụng theo chu kỳ của gói Data chính
– Cú pháp đăng ký: MAX20 gửi 191
Gói MAX30
– Phí đăng ký: 33.000đ
– Lưu lượng miễn phí: 6500MB. Thời hạn sử dụng theo chu kỳ của gói Data chính
– Cú pháp đăng ký: MAX30 gửi 191
Gói MAX45
– Phí đăng ký: 45.000đ
– Lưu lượng miễn phí: 950MB. Thời hạn sử dụng theo chu kỳ của gói Data chính
– Cú pháp đăng ký: MAX45 gửi 191
Gói MAX50
– Phí đăng ký: 55.000đ
– Lưu lượng miễn phí: 1.2GB. Thời hạn sử dụng theo chu kỳ của gói Data chính
– Cú pháp đăng ký: MAX50 gửi 191
Gói MAX65
– Phí đăng ký: 65.000đ
– Lưu lượng miễn phí: 1.6GB. Thời hạn sử dụng theo chu kỳ của gói Data chính
– Cú pháp đăng ký: MAX65 gửi 191
Gói MT5.
– Phí đăng ký: 5.000đ
– Lưu lượng miễn phí: 500MB. Thời hạn sử dụng 24h
– Cú pháp đăng ký: MT5 gửi 191
Gói MAX15
– Phí đăng ký: 15.000đ
– Lưu lượng miễn phí: 1GB. Thời hạn sử dụng theo chu kỳ của gói Data chính

– Cú pháp đăng ký: MAX15 gửi 191

Mua thêm lưu lượng data 3G Viettel cho gói cước giới hạn dung lượng

Nếu quý khách đang sử dụng gói cước 3G Viettel theo lưu lượng như: Mi10, Mi30, Mi50 và nằm trong danh sách khuyến mãi của Viettel thì có thể mua thêm lưu lượng của các gói cước sau:
Gói MT1
– Phí đăng ký: 8.000đ
– Lưu lượng miễn phí: 150MB. Thời hạn sử dụng 1 ngày
– Cú pháp đăng ký: MT1 gởi 191
Gói MT2
– Phí đăng ký: 2.000đ
– Lưu lượng miễn phí: 20MB. Thời hạn sử dụng 1 ngày
– Cú pháp đăng ký: MT2 gởi 191
Gói MT3
– Phí đăng ký: 4.000đ
– Lưu lượng miễn phí: 100MB. Thời hạn sử dụng 1 ngày
– Cú pháp đăng ký: MT3 gởi 191
Gói MT5
– Phí đăng ký: 5.000đ
– Lưu lượng miễn phí: 1GB. Thời hạn sử dụng 1 ngày
– Cú pháp đăng ký: MT5 gởi 191

Gói MT7:
–  Phí đăng ký: 7.000đ
–  Lưu lượng miễn phí: 1.2Gb.
–  Cú pháp đăng ký: MT4 gởi 191.
Lưu ý:
– Các gói cước MT1, MT2, MT3, MT5, MT7 là các gói cước 3G Viettel theo ngày nên chỉ sử dụng trong vòng 24h.
Chúc các bạn mua thêm dung lượng data 3G của Viettel thành công!