Đăng ký các gói cước gọi nội mạng Viettel MIỄN PHÍ 2017

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng, Viettel cung cấp các gói cước khuyến mãi gọi nội mạng với ưu đãi hấp dẫn phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Các gói khuyến mãi gọi nội mạng Viettel miễn phí cả ngày mà không lo về cước phí phát sinh quá nhiều.

Chi tiết các gói khuyến mãi gọi nội mạng Viettel


Khuyến mãi các gói ưu đãi gọi nội mạng Viettel chu kỳ ngày (kèm theo những ưu đãi khác)


Tên gói cước
Mức ưu đãi dành cho khách hàng
Hướng dẫn cách đăng ký
Giá gói cước/chu kỳ
T5
– Tặng 50,000đ gọi thoại nội mạng 
T5 gửi 109
50,000đ/ngày
FT5N
– Tặng 70 phút gọi thoại nội mạng
DK5N gửi 109
5.5000đ/ngày
DK3
– Tặng 15 phút gọi đầu tiên đến 5 số thuê bao Viettel đã đăng ký.
(Từ phút 16 phút cước gọi tính theo giá cước hiện hành của gói cước mà khách hàng đang sử dụng)

DK3 gửi 109
3.000đ/ngày
(Bao gồm phí đăng ký và số thuê bao đầu tiên. Phí thêm số từ số thứ 2 đến số thứ 5: 3000đ/số)

FT3N

– Tặng cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút.
FT3N gửi 109
3.000đ/ngày
FT5
– Gọi 10 phút tính tiền 1 phút (Miễn phí cuộc gọi phút thứ 2 đến phút thứ 10) 
DK5 gửi 109
10.000đ/ngày
G30
– Giảm 30% cước gọi và nhắn tin nội mạng
G30 gửi 109
Miễn phí
MP20
– Gọi 20 phút tính tiền 1 phút (Miễn phí phút thứ 2 đến phút thứ 20) 
MP20 gửi 109
20,000đ/ngày
MP29
<Tạm ngưng triển khai>

– Gọi 29 phút nội mạng tính tiền 1 phút (Miễn phí từ phút thứ 2 đến phút thứ 29) 

MP29 gửi 109
29,000đ/ngày
FT6K
– Tặng 60.000 đồng sử dụng nội mạng trong ngày
FT6K gửi 109
6000đ/ngày
FT3K
– Tặng 30,000đ sử dụng nội mạng 
FT3K gửi 109
3000đ/ngày
FT10K
– Tặng 100,000đ sử dụng nội mạng 
FT10K gửi 109
10,000đ/ngày
FT30K
– Tặng 300,000đ sử dụng nội mạng 
F30K gửi 109
30,000đ/ngày
N1
– Tặng 10 phút gọi thoại nội mạng
N1 gửi 109
1000đ/ngày
MP1
– Tặng vào tài khoản khuyến mãi số phút khách hàng đã gọi
*098*11# gọi
Miễn phí
VT3K
<Tạm ngưng triển khai>
– Gọi 10 phút tính tiền 1 phút (Miễn phí từ phút thứ 2 đến phút thứ 10) 
– Tặng 100 SMS nội mạng 
– Tặng 200 MB data.

VT3K gửi 109
3.000đ/ngày
VT100
– Giảm cước cuộc gọi nội mạng còn 200đ/phút
– Tặng 550 tin nhắn nội mạng
VT100 gửi 109
2.500 đ/ngày
VT100G
– Giảm cước cuộc gọi nội mạng còn 300 đồng/phút
– Tặng 250 tin nhắn nội mạng  
– Tặng 100MB data
VT100G gửi 109
3.000đ/ngày
VT3S
– Giảm cước cuộc gọi còn 200đ/phút
– Tặng 100 tin nhắn nội mạng
VT3S gửi 109
3000đ/ngày
TomG
– Giảm cước cuộc gọi còn 200 đồng/phút
– Tặng 100 tin nhắn nội mạng
DKG gửi 109
3000đ/ngày

Các gói khuyến mãi ưu đãi gọi nội mạng Viettel theo tháng (kèm theo những ưu đãi khác)

Tên gói cước
Mức ưu đãi dành cho khách hàng
Hướng dẫn cách đăng ký
Giá gói cước/chu kỳ
N100
– Tặng 800 phút gọi thoại nội mạng
N100 gửi 109
Hoặc *098*100#
100.000đ/tháng
V35
– Tặng 110 phút gọi thoại nội mạng
Nhấn phím *098#gọi 
và làm theo hướng dẫn
35.000đ/tháng
V45
– Tặng 150 phút gọi thoại nội mạng
Nhấn phím *098#gọi 
và làm theo hướng dẫn
45.000đ/tháng
V55
– Tặng 185 phút gọi thoại nội mạng
Nhấn phím *098#gọi 
và làm theo hướng dẫn
55.000đ/tháng
V60
– Tặng 210 phút gọi thoại nội mạng
Nhấn phím *098#gọi 
và làm theo hướng dẫn
60.000đ/tháng
V65
– Tặng 230 phút gọi thoại nội mạng
Nhấn phím *098#gọi 
và làm theo hướng dẫn
65.000/tháng
V70
– Tặng 250 phút gọi thoại nội mạng
Nhấn phím *098#gọi 
và làm theo hướng dẫn
70.000đ/tháng
V75
– Tặng 270 phút gọi thoại nội mạng
Nhấn phím *098#gọi 
và làm theo hướng dẫn
75.000đ/tháng
V80
– Tặng 290 phút gọi thoại nội mạng
Nhấn phím *098#gọi 
và làm theo hướng dẫn
80.000đ/tháng
V85
– Tặng 310 phút gọi thoại nội mạng
Nhấn phím *098#gọi 
và làm theo hướng dẫn
85.000đ/tháng
V95
– Tặng 350 phút gọi thoại nội mạng
Nhấn phím *098#gọi 
và làm theo hướng dẫn
95.000đ/tháng
N50
– Tặng 300 phút gọi thoại nội mạng
Nhấn phím *098#gọi 
và làm theo hướng dẫn
50.000đ/tháng
DK50K
– Tặng 500 phút gọi thoại nội mạng
DK50K gửi 109
50,000đ/tháng
DK10
<Tạm ngưng triển khai>
– Tặng 1500 phút gọi thoại nội mạng
DK100K gửi 109
100,000đ/tháng
MP10
– Gọi 10 phút tính tiền 1 phút (Miễn phí từ phút thứ 2 đến phút thứ 10) 
MP10 gửi 191
(Có thể bấm *098#OK để đăng ký)
10.000đ/tháng
GT45S
– Tặng 100  phút gọi thoại nội mạng
GT45S gửi 109
45.000đ/tháng
GT45S
– Tặng 500  phút gọi thoại nội mạng
GT45S gửi 109
50.000đ/tháng
GT55S
<Tạm ngưng triển khai>
– Tặng 150  phút gọi thoại nội mạng
– Giảm cước cuộc gọi còn 200đ/phút từ phút thứ 151 trở đi

GT55S gửi 109
55.000đ/tháng
GT80S
<Tạm ngưng triển khai>
–Tặng 180  phút gọi thoại nội mạng
– Giảm cước cuộc gọi còn 200đ/phút từ phút thứ 181 trở đi

GT80S gửi 109
80,000đ/tháng
FT50T
– Tặng 350  phút gọi thoại nội mạng
FT50T gửi 109
55,000đ/tháng
T50K
– Tặng 200  phút gọi thoại nội mạng
– Tặng100 SMS nội mạng
T50K 0987912184 gửi  9123
50,000đ/tháng
T70K
Tặng 500 phút gọi thoại nội mạng
– 150 tin nhắn sms nội mạng
T70K 0987912184  gửi 9123
70.000đ/tháng
T80K
– Tặng 500  phút gọi thoại nội mạng
– Tặng 500 tin nhắn nội mạng Viettel
T80K 0987912184  gửi 9123
80.000đ/tháng
V250
– Tặng 300 phút gọi thoại nội mạng
– Tặng 6GB data 
V250 gửi 109
250.000đ/tháng
V300
<Tạm ngưng triển khai >
– Tặng 3000 phút gọi thoại nội mạng 
– Tặng 60 phút gọi thoại ngoại mạng.
– Tặng 3000 SMS nội mạng


V300 gửi 109
300.000đ/tháng
VT2
– Tặng 1500 phút gọi thoại nội mạng
– Tặng 6GB data 
Đăng ký khi mua máy điện thoại tại cửa hàng viettel
900.000đ/tháng
F5
<Tạm ngưng triển khai>
– Tặng 100 phút gọi thoại nội mạng
– Tặng 50 MB data 
F5 gửi 109
30.000đ/tháng
V79
– Tặng 1.500 phút gọi thoại nội mạng
– Tặng 30 phút gọi thoại ngoại mạng
– Tặng 30 tin nhắn nội mạng.
V79 gửi 109
79.000đ/tháng
DT50
– Tặng 325 phút gọi thoại nội mạng
– Tặng 325MB data.
DT50 gửi 109
55.000đ/tháng
DT100
– Tặng 1.000 phút gọi thoại nội mạng
– Tặng 750MB
DT100 gửi 109
101.000đ/tháng
KM100
– Tặng 600 phút gọi thoại nội mạng
– Tặng 30 phút gọi thoại ngoại mạng 
– Tặng 50 SMS nội mạng
– Tặng 600MB data 
KM100 gửi 109
100.000đ/tháng
V300
–  Tặng 3000 phút gọi thoại nội mạng
– Tặng 60 phút gọi thoại ngoại mạng
– Tặng 3000 tin nhắn 

V300 gửi 109
300,000đ/tháng
              

Các gói cước khuyến mãi gọi nội mạng của Viettel trên áp dụng cho một số thuê bao nằm trong danh sách khuyến mãi của nhà mạng.

Để kiểm tra thuê bao của bạn có được hưởng ưu đãi gói khuyến mãi Viettel hay không, hãy soạn tin: KM gửi đến 266 nhé.

Ngoài ra nhà mạng còn cung cấp các gói nhắn tin nội mạng Viettel ưu đãi như gói VT100, SMS100,..giúp các thuê bao tiết kiệm rất nhiều chi phí khi nhắn tin nội mạng. Chúc các thuê bao đăng ký gói cước gọi nội mạng Viettel thành công!